ตำรวจภูธรพรหมบุรี

พ.ต.อ.ปัณณพัฒน์ เดชโชติพิสิฐ
ผกก.สภ.พรหมบุรี