สัสดีอำเภอพรหมบุรี

ร.ท.ไพบูลย์ เชตุพันธุ์
ผู้ช่วยสัสดีอำเภอพรหมบุรี