ภารกิจนายอำเภอ
การมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก ณ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)”
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ.วัดคู
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
ภาพกิจกรรมจิตอาสาในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมจิตอาสา \\\\
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
พิธีเปิดจุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 2561
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอ
การตรวจราชการกรมการปกครอง
การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เดือนมกราคม 2561
การปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ประชุมประชาคมระดับตำบล ตามโครงการ สิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ คนมีความสุข กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ