ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน
การขอใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี (อ่าน 42) 04 เม.ย. 66
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมงอำเภอพรหมบุรี (อ่าน 35) 04 เม.ย. 66
การจัดการวิธีการยื่นขออนุญาตด้านอาหาร สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี (อ่าน 46) 04 เม.ย. 66
การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับร้องการทำประโยชน์เฉพาะราย สำนักงานที่ดินอำเภอพรหมบุรี (อ่าน 28) 04 เม.ย. 66
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี (อ่าน 36) 04 เม.ย. 66
การขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี (อ่าน 42) 04 เม.ย. 66
การเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี (อ่าน 7) 04 เม.ย. 66
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองลาดและคลองส่งน้ำ บ้านไผ่ดำ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 651) 29 ม.ค. 61
=== (อ่าน 702) 29 ม.ค. 61