ภารกิจนายอำเภอ
การมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก ณ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี /นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี /ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี  /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี  /หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอพรหมบุรี  /ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี /ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก  /ปลัดอำเภอ /สาธารณสุขอำเภอ  /ข้าราชการครูโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก /เสมียนตราอำเภอ /สมาชิก อส. /เจ้าหน้าที่ปกครอง /ลูกจ้างเหมาบริการฯ (TST) /และ อสม.ร่วมต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ในการมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก ณ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,10:09   อ่าน 642 ครั้ง