ภารกิจนายอำเภอ
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)”
 -14/08/2562 เวลา 15.30 น. อำเภอพรหมบุรีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” โดยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย  โดยมีทีมงานสาธารสุขอำเภอพรหมบุรี นำเต้นออกกำลังกาย และร่วมทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี  
 - นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้ดำเนินกิจกรรม “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)”  เช่น เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ถนนเพื่อให้ประชาชนบริเวณคันคลองชลประทาน วัดโพธิ์เอน วัดมงกุฎ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง  จัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยการเต้นบาร์สโลป
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,17:06   อ่าน 723 ครั้ง