ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอขอเชิญชวนผู้มารับบริการร่วมจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
อำเภอขอเชิญชวนผู้มารับบริการร่วมจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
สามารถร่วมประเมินได้ที่  https://amphoeita.com/i/e0449ee77


โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,13:47   อ่าน 54 ครั้ง