จิตอาสา อำเภอพรหมบุรี
การมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร เดือนกรกฎาคม 2565
รายงานการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี
๑.หน่วย : ศอ.จอส. พระราชทาน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๒.ภารกิจ :กิจกรรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
๓.วันเวลา : วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๔.สถานที่ : หน้าที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางน้ำเชี่ยว  ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
๕.รายละเอียด : นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอพรหมบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904  ปลัดอำเภอ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอพรหมบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาที่รับมอบสิ่งของพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ๑๘๐ คน  ทั้งนี้ นายสาทิต  แก้วบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการ จิตอาสา 904 ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานให้กับผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสา
๖.ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการได้มีมาตรการป้องกันการติดเชี้อโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
ผู้รายงาน : นางสาวจินตนา ทาภักดี โทร. ๐๖๓-๙๐๓๑๕๖๓
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,14:18   อ่าน 238 ครั้ง