รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่
รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,09:14   อ่าน 200 ครั้ง