ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุน
  - วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอพรหมบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ ณ แหล่งน้ำหนองหูช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี  โดยจัดให้มีพิธีปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว และปลูกต้นไม้รอบแหล่งน้ำหนองหูช้าง จำนวน ๑๐๐ ต้น
    -อำเภอพรหมบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน https://drive.google.com/drive/folders/1IQHZkS31zjJh96f8H5zgqrma1Gn7SLDs?usp=sharing
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2565,10:48   อ่าน 211 ครั้ง