ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนา
 วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอพรหมบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดสิงห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1IQHZkS31zjJh96f8H5zgqrma1Gn7SLDs?usp=sharing
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2565,10:21   อ่าน 215 ครั้ง