ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ
 -วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานตามนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม/การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 /การจัดทำแผนในระดับอำเภอ-ตำบล-หมู่บ้าน/การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยมี นายสุรสิทธิ์  จันอุทา นายอำเภอพรหมบุรี /หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ปลัดอำเภอ /ชุดปฏิบัติการประจำตำบล/กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ ณ หอประชุมอำเภอพรหมบุรี
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,11:03   อ่าน 389 ครั้ง